Statutaire Alg. Vergadering

  Geel, 28 februari 2019

 

Aan de leden van de Algemene Vergadering ,

Aan de leden van de Raad van Bestuur,

 

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

 

Graag nodigen wij u uit op de statutaire Algemene Vergadering van de Cultuurraad voor de Kempen VZW op donderdag 28 maart 2019 om 19u30 te Rijkevorsel.

 

Locatie:         Zaal Forsela (boven de bib), Hoogstraatsesteenweg 19 te 2310 Rijkevorsel.

                     Opgelet: de ingang van de bib ligt aan de achterzijde van het gebouw.

 

                    Parkeren  kan langs de Hoogstraatsesteenweg en vóór het gemeentehuis,

                    Molenstraat 5. Om vandaaruit de bib te bereiken, ga je 30 m de Molenstraat in, tot voorbij 

                   de kinderclub, daar naar rechts en zo kom je ook aan de ingang van de bib.

 

 

 

Voor de Algemene Vergadering zal u de bijbehorende documenten nog per mail ontvangen.

Na de vergadering volgt een bezoek aan het Heemhuis van Rijkevorsel.

De activiteit eindigt met een receptie, aangeboden door het gemeentebestuur.

 

Met het oog op de organisatie is een voorafgaande inschrijving noodzakelijk  via mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  of via de website www.cultuurraadkempen.be .

 

Kandidaten om lid te worden van de Raad van Bestuur, kunnen zich melden aan het secretariaat.

 

 

Met vriendelijke groeten

 

 

De Proost Davy                                                                                   Jan Wauwermans

Wnd. Secretaris                                                                                   Voorzitter